Tốt nghiệp cử nhân Điện tử nano tại khoa Kiểm tra không phá hủy thuộc trường Đại học bách khoa Tomsk, LBN. Sống và làm việc tự do tại TP. Thái Nguyên trong lĩnh vực kinh doanh online, affiliate marketing và SEO.

Theo dõi blog và download tài liệu kiếm tiền với Kindle eBook